Hingsteføl født d. 27. april 2022

    Solgt til berider Maja Johansen Spøhr